Indføring i Metakognitiv Metode

Få en grundig indføring i metakognitiv teori og terapi

Indføring i Metakognitiv Metode

Få en grundig indføring i metakognitiv teori og terapi

Metakognitiv terapi og teori er udviklet af professor Adrian Wells, og er en nyere og effektiv tilgang og behandlingsform til en række psykiske udfordringer, herunder stress, angst og depression. Metoden har vundet hurtigt og stadigt voksende indpas i Danmark. Grundlaget for den metakognitiv metode er antagelsen, at negative tankemønstre som grublerier og bekymringer er årsagen til psykisk mistrivsel. Den metakognitive metode har til formål at klarlægge vores uhensigtsmæssige overbevisninger om vores egen tankevirksomhed, og gennem øvelser og konkrete redskaber hurtigt, effektivt og skånsomt at forbedre vores psykiske trivsel.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner som sundhedsplejersker, sygeplejersker, psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, misbrugsbehandlere, mentorer og andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, samt andre som ønsker nye konkrete psykologiske redskaber til værktøjskassen.

Indhold

På kurset lærer du om positive og negative metakognitioner, som er en vigtig kilde til psykisk mistrivsel ifølge metoden, og om hvordan man bevæger sig fra objekt- til metaniveau. Med udgangspunkt i en konkret sagsformulering lærer du om vigtige begreber som f.eks. triggere, KOS/CAS, negative- og positive metakognitioner og afkoblet opmærksomhed (Detached Mindfulnes/DM). Derudover bliver du skarp på hvordan, du vha. konkrete øvelser, metaforer samt en metakognitiv dialog kan forsøge, at ændre de metakognitioner som medfører, at en person kan sidde fast i uhensigtsmæssige tankemønstre og følelser. Den metakognitive metode er en oplevelsesbaseret terapiform, og vi gennemgår den metakognitive sagsformulering samt en række brugbare metakognitive øvelser og metaforer.

Udbytte

  • Indføring i den metakognitive teori, terapi og metode.

  • Kendskab til metakognitive redskaber og metaforer.

  • Viden om metakognitioners betydning for psykisk mistrivsel.

  • Kendskab til en metakognitiv sagsformulering.

  • Viden om hvilket elementer et generelt metakognitivt forløb indeholder.

Kursusprogram

Gå ikke glip af programmet som er spækket med godter.

Program Grundkursus i Metakognitiv Teori og metode

Tilmelding

Datoer

Ingen ledige datoer

Varighed

3 dage - 21 lektioner

Kursusadresse

Axeltorv 6, 4. sal

1609  

København V

Pris

5.996,-

inkl. forplejning.

Der er aktuelt ingen ledige datoer. Hvis du vil have besked om nye datoer samt mulighed for Early Bird Rabatter, så tilmeld dig nyheder om kurset via skemaet.

Til virksomheder og kommuner

Modtag uforpligtende tilbud

Ønsker du at afholde dette kursus for Jeres medarbejderstab giver vi meget gerne et uforpligtende tilbud. Vi kan både afholde kurset i vores undevisningslokaler eller ude i Jeres virksomhed. Prisen afhænger af antal kursister og hvor kurset skal afholdes.

Dejligt håndgribeligt redskab, jeg er sikker på jeg kommer til at gøre brug af. God veksling mellem oplæg, diskussioner og øvelser.

Charlotte, Sundhedsplejerske

Fantastisk godt kursus med indføring i metakognitiv metode. Meget brugbart i dagligdagen med både forståelig teori og praksisøvelser. Har helt ændret min tilgang til hvordan jeg bedst kan hjælpe barn/familie.

Lotte, Sundhedsplejerske

Fantastisk spændende og praksisnært kursus med en jordnær, tålmodig underviser, som forklarer metode og praksis på en enkelt måde og som vi har været i stand til at anvende i vores fagfelt som sundhedsplejersker.

Lotte, Sundhedsplejerske

Underviseren var en meget kompetent psykolog til at give indføring i metakognitiv terapi, hvor hun i sin undervisning kontinuerligt afstemmer med vores fagprofession og praksis, hvilket gør det omsætteligt 1:1. Stor anbefaling herfra.

Lisa, Sundhedsplejerske

Andre kurser