Den svære kundesamtale

Lær at tage den svære samtale med kunder i pressede situationer på en støttende, empatisk og professionel måde

Den svære kundesamtale

Lær at tage den svære samtale med kunder i pressede situationer på en støttende, empatisk og professionel måde

På grund af den høje inflation er det blevet sværere for mange privatpersoner at betale deres regninger eller afdrage på deres gæld. Dette har ført til, at kundeservicemedarbejdere ofte oplever udfordrende samtaler med kunder, fordi de skal levere nedslående beskeder, indkræve penge eller efterlyse manglende betaling. Det kan være svært for medarbejdere at håndtere disse samtaler, da de kan føle empati og medfølelse for kundens situation, men samtidig må handle i overensstemmelse med gældende retningslinjer og evt. lovgivning. Det er derfor vigtigt, at kundeservicemedarbejdere er klædt på til at håndtere disse samtaler professionelt og etisk forsvarligt med blik for både medarbejderen og kunden.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til kundeservicemedarbejdere, der har behov for at blive klædt bedre på til, hvordan de forholder sig professionelt til en svær og potentielt krisepræget telefonsamtale.

Indhold

Du bliver præsenteret for en kommunikationsmodel indenfor domæneteori, som kan benyttes i professionelle samtaler. Modellen giver dig et konkret værktøj til at håndtere de svære og eventuelt kriseprægede samtaler, du kan møde i dit arbejde.

Du bliver forberedt til de svære samtaler ved at få tydeliggjort og konkretiseret de udfordringer, du møder i samtalerne. Dette indbefatter følelser, der kan opstå hos dig selv, samt følelsesmæssige reaktioner og verbale ytringer fra kunden, og hvordan disse bedst muligt håndteres ved hjælp af samtaletekniske værktøjer.

Du bliver til sidst introduceret for konkrete øvelser og værktøjer inden for den metakognitive metode, som har til formål at hjælpe den enkelte med at håndtere grublerier og bekymringer, der kan være tilstede før og efter de svære samtaler. Det er essentielt at adressere disse grublerier og bekymringer, da de i høj grad kan påvirke dit privatliv.

Udbytte

  • Kompetence i konkrete kommunikative værktøjer og modeller

  • Bevidstliggørelse af kundens- og egne følelser, verbale ytringer og følelsesmæssige reaktioner

  • Guideline til håndtering af de etiske dilemmaer

  • Konkrete værktøjer til håndtering af grublerier og bekymringer

Program

Dag 1

Der findes forskellige måder, at føre en samtale på, hvad end der er tale om en personlig samtale i privatregi eller en professionel samtale i arbejdssammenhænge som en svær kundesamtale eller en faglig samtale med en kollega.

Vi undersøger hvordan modellen kan anvendes i praksis bl.a. ved at kigge på hvad der skal tages højde for i den svære kundesamtale.

Vha. træning, øvelser og grupperefleksion undersøger vi hvordan, du kan anvende modellen i dit arbejde, så du føler større tryghed i den svære kundesamtale.

Hvad har vi lært og vigtig pointer fra dagens undervisning.

Dag 2

Erfaringsudveksling der tydeliggør:

  • Kundens typiske følelsesmæssige reaktioner og verbale ytringer.
  • Medarbejderens følelser, impulser, tanker mv.

Almenmenneskelige følelsesmæssige reaktioner og verbale ytringer hos personer i krise.

Indføring i forskellige måder at have samtaler på. Hvordan styrer man en samtale.

Samtaleteknisk værktøj til at takle denne type samtale med blik for både kunden og medarbejderen.

De etiske overvejelser ift den svære professionelle samtale.

Dag 3

Indføring i den metakognitive metode

Introduktion til konkrete metakognitive redskaber

Opsummering og afslutning for hele kurset.

Vi reviderer løbende vores kurser baseret på feedback fra vores kursister. Vi justerer ligeledes kursusindholdet baseret på kursisternes niveau og branche. Der bør derfor tages forbehold for ændringer i programmet.

Jeg vil anbefale dette kursus til alle, der ønsker at forbedre deres færdigheder og øge deres selvtillid i at håndtere kriseprægede samtaler. Jeg har lært, hvordan jeg kan være mere empatisk over for kunden og håndtere deres følelsesmæssige reaktioner på en langt bedre måde. Jeg er taknemmelig for alt det, jeg har lært på kurset, og vil helt klart drage fordel af at anvende mine nye færdigheder i mit arbejde.

Kundeservicemedarbejder
Jeg kan virkelig anbefale dette kursus til alle kundeservicemedarbejdere, der ønsker at forbedre deres evner til at håndtere de svære samtaler. Jeg har lært at tackle situationerne og forblive professionel, selv når kunden er vred og utilfreds. Det har virkeligt hjulpet mig med at forbedre mine færdigheder og gøre mit job nemmere og mindre stressende.
Kundeservicemedarbejder

Kurset var meget praktisk og hands-on. Jeg lærte virkeligt brugbare samtaletekniske værktøjer og øvelser, der hjalp mig med at forbedre mine kommunikationsevner og tackle stressende situationer bedre. Jeg vil helt sikkert anbefale dette kursus til alle, der arbejder med kundeservice.

Kundeservicemedarbejder

Til virksomheder og kommuner

Modtag uforpligtende tilbud

Ønsker du at afholde dette kursus for Jeres medarbejderstab giver vi meget gerne et uforpligtende tilbud. Vi kan både afholde kurset i vores undevisningslokaler eller ude i Jeres virksomhed. Prisen afhænger af antal kursister og hvor kurset skal afholdes.

Andre kurser

Randers Kommune
Bornholms Energi & Forsyning
vmware
Favrskov Kommune
Mariagerfjord Kommune