Stressforebyggelse

Kursusforløb for dig der ønsker at forebygge stress med enkle og letanvendelige strategier og redskaber

Stressforebyggelse

Kursusforløb for dig der ønsker at forebygge stress med enkle og letanvendelige strategier og redskaber

Varighed
5 mødegange á 2 timer
Varighed
5 mødegange á 2 timer

Stress er et stigende problem, og de fleste kender nok til en eller flere der har haft stress. Det er vigtigt, at vi tager stress alvorligt, da det kan have store menneskelige omkostninger både i arbejdssammenhænge og privat. Stress er et stigende problem, og flere og flere rammes årligt af stress. Stressforebyggelse er i medarbejderens interesse, da stress foruden at have konsekvenser for den enkelte også kan påvirke omgivelserne fx familie, kollegaer, kulturen på arbejdspladsen mv.

Stressbelastninger er uundgåelige, og vi møder dem allesammen dagligt. De er en naturlig del af at begå sig i verden og på en arbejdsplads. Et vigtigt spørgsmål er, hvordan vi møder disse belastninger, og hvad vi selv kan gøre for at forebygge, at de får tag i os.

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, der ønsker at være på forkant med stress.

Indhold

Dette kursus stiller skarpt på hvad stress er og hvad det ikke er. Derudover hvad du som medarbejder kan gøre for at forebygge stress. Du vil blive præsenteret for redskaber, strategier og viden, som har til formål, at lære dig om forskellige psykologiske områder i stressforebyggelse. Vi vil bl.a. komme ind på temaet om pauser og arbejde med konkrete redskaber til at kontrollere tankerprocesser, som kan belaste dit nervesystem og øge stresshormon. Derudover vil vi se på hvordan vores værdier kan være en vigtig medspiller i en forebyggeindsats og lade os inspirere af begrebet self-compassion, som et bud på hvordan vi kan ”møde” os selv, i spidsbelastede periode på arbejdet, og dermed undgå at vi vores alarmberedskab.

Udbytte

  • Indsigt i hvad stress er og ikke er.
  • Viden om hvordan du spotter stresssymptomer hos dig selv.
  • Indføring i simple stressforebyggende strategier.
  • Demonstration og træning i at anvende stressforebyggende redskaber.
  • Inspiration til hvordan du kan få mere trivsel ind i din hverdag.

Program

5 mødegange á 2 timer.

1. mødegang

2 timer

Pauser

Vi snakker om pausers betydning for vores nervesystem. Hver kursist undersøger hvordan de skaber pauser i deres hverdag.

2. mødegang

2 timer

Tankers betydning for vores velbefindende

Hvordan kan vi opnå mere kontrol over tankeprocesser, som kan belaste vores nervesystem og medfører stresssymptomer.

3. mødegang

2 timer

Værdier

Hvilke værdier ligger bag oplevelsen for den gode dag for mig? Er der noget som skal justeres på?

4. mødegang

2 timer

Self-compassion

Redskaber til hvordan jeg kan blive venligere mod mig selv og stoppe hjernens automatiserede alarmberedskab og den negative/selvkritiske tænkning.

5. mødegang

2 timer

Opsummering og afslutning

Hvad har vi lært! Øvelse: min personlige stressforebyggelsesplan.

Vi reviderer løbende vores kurser baseret på feedback fra vores kursister. Vi justerer ligeledes kursusindholdet baseret på kursisternes niveau og branche. Der bør derfor tages forbehold for ændringer i programmet.

Til virksomheder og kommuner

Modtag uforpligtende tilbud

Ønsker du at afholde dette kursus for Jeres medarbejderstab giver vi meget gerne et uforpligtende tilbud. Vi kan både afholde kurset i vores undevisningslokaler eller ude i Jeres virksomhed. Prisen afhænger af antal kursister og hvor kurset skal afholdes.

Andre kurser