Handelsbetingelser hos Psykologisk Akademi

Generelle oplysninger

Psykologisk Akademi
Axeltorv 6, 4 sal.
1609 København V
Email: kontakt@psykologisk-akademi.dk

Praktisk info om undervisningen

Undervisningen foregår i henhold til kursusbeskrivelsen. Der forbeholdes ret til ændringer i kursusprogrammet og sammensætningen samt antallet af undervisere.
Vores kurser, workshops og efteruddannelser foregår som eksternat og kursisten sørger derfor altid selv for evt. overnatning (medmindre andet fremgår af beskrivelsen).
Kursisten afholdes selv at anskaffe bøger og undervisningsmateriale som anvendes i undervisningen.

Priser

Hos Psykologisk Akademi er alle priserne i danske kroner og angivet ekskl. moms og afgifter. Vi forbeholder os ret til fra dag til dag at ændre i priserne uden forudgående samtykke.

Betaling

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og aflyste kurser.
Der fremsendes faktura ved tilmelding af kurset. En plads på kurset er først sikret når vi har modtaget betaling.

Refusion

Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af regnr og kontonr, så det aftalte beløb kan overføres. Disse oplysninger kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

Fortrydelsesret

For workshops og kurser:

 • Ved afmelding inden tilmeldingsfrist opkræves 0%
 • Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves 100%
 • Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.

For efteruddannelser:

 • Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
 • Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50%
 • Ved afmelding efter kursus- eller uddannelsesstart opkræves 100%
 • Ved efteruddannelsesforløb og flere år, hæfter man kun økonomisk for et uddannelsesår ad gangen.
 • Et eventuelt afbud til fortsættelse på en efteruddannelse, skal være os i hænde senest 3 mdr. inden næste uddannelsesårs opstart.

Køb af billetter til event eller eventrelaterede tillægsprodukter såsom madbilletter, overnatning, transport mm. er i henhold til – “Lov om visse forbrugsaftaler – §17 stk. 2 og §9 stk. 2 nr. 2a” – ikke omfattet af fortrydelsesret. Såfremt et arrangement aflyses refunderes billetten naturligvis, og beløbet bliver automatisk tilbageført på den trukne betalingskonto. Gebyrer refunderes ikke.

I følge købeloven er der desværre ikke fortrydelsesret på digitale produkter der tages i brug. Men lever produktet ikke op til din forventning, så kontakt os venligst.
Perioden regnes fra den dag;
– Hvor du modtager ordren.
– Får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis eller af flere omgange.
– Får det sidste parti, eller sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om aftale af levering af varer der består af flere partier/dele.
– Den første vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet. Meddelelsen skal gives pr. mail på kontakt@psykologisk-akademi.dk. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give tydelig meddelelse herom.

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper indgår ikke i fortrydelsesretten:
Varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

 • Forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er brudt efter leveringen.
 • Varer, der grundet sin art bliver uløseligt blandet sammen med andre ved levering.
 • Varer, hvor plomberingen er brudt.
 • Udførte ikke-finansielle tjenesteydelser, hvis levering af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anderkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.
 • Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse heraf, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.
 • Aviser, tidskrifter eller magasiner dog undtaget abonnementsaftaler for sådanne publikationer.
 • Aftaler indgået på offentlig auktion.
 • Varer, der forringes eller forældes hurtigt.- Billetter eller event relaterede produkter såsom madbilletter, booking af transport eller overnatning mm.
 • Digitale produkter der er taget i brug. Med taget i brug menes der, at hvis det digitale produkt er downloadet så er det taget i brug og kan ikke fortrydes.

Rettigheder

Alle rettigheder til workshops, kurser, events og digitale produkter tilhører Psykologisk Akademi.
Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.
Dit digitale produkt er personligt, og det er ikke tilladt at sælge, videresende, udlåne, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet, hverken privat eller kommercielt. Det gælder både for indholdet af vores online produkter, downloadede produkter, livehold, workshop og kurser.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os og handle på vores hjemmeside, har vi brug for følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnumre
 • E-mailadresse
 • Arbejdspladsoplysninger
 • Faktureringsopysninger
 • Oplysninger om, hvilke kurser/uddannelser du tilmelder dig hos Psykologisk Akademi.

Vi bruger dine oplysninger til at kunne gennemføre vores kurser og uddannelser og yde den bedst mulige service i forbindelse med valg af nye kurser og uddannelser. Vi deler ikke dine oplysninger med andre. Behandlingen sker efter reglerne i vores persondatapolitik for Psykologisk Akademi. Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.

Vi deler ikke dine oplysninger med andre.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: kontakt@psykologisk-akademi.dk